Links

In Temecula:

In Leidschendam-Voorburg:

Andere interessante links:

  • Column van Jacqueline Wicks, een Nederlandse die uiteindelijk in 1997 is geëmigreerd naar Amerika en is neergestreken in Zuid Californië. Haar belevenissen en observaties binnen de Amerikaanse samenleving geven aanleiding tot een wekelijkse column. Zo schrijft ze ook over Temecula en de onthulling van het beeld uit Leidschendam-Voorburg.
  • ‘Stedenbanden.nl’ biedt een overzicht van alle stedenbanden, gemeentecontacten en jumelages van Nederlandse gemeenten. Daarnaast geeft deze site toegang tot talloze lokale initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
  • COS Haaglanden en Westland, centrum voor internationale samenwerking.
  • VNG Internationaal, Organisatie voor Internationale Samenwerking van de VNG.
  • Sister Cities International (SCI), een netwerkorganisatie om op lokaal niveau (stedenband)relaties te creeren en te versterken tussen internationale en Amerikaanse gemeenten. SCI promoot wederzijds cultureel begrip, sociale ontwikkeling en economische groei. De SCI representeert meer dan 2.100 gemeenten in 121 landen..
  • www.godutch.com, de Dutch Heritage Website
  • Het Fulbright Centergeeft informatie over studeren, onderzoek doen en stagelopen in de Verenigde Staten en bevordert de uitwisseling van studenten, wetenschappers en docenten tussen Nederland en de Verenigde Staten.
  • The John Adams Institute, an independent, nonprofit foundation dedicated to furthering cultural exchange between the USA and the Netherlands.
  • Huygens Web, is een website gewijd aan de beroemde natuurwetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695) en aan de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap. Christiaan Huygens was de grootste geleerde die ons land heeft gekend en zijn uitvindingen en ontdekkingen in de wis-, natuur- en sterrenkunde brachten hem wereldfaam.
  • US Study. Een Voorburgs adviesbureau voor studie in de Verenigde Staten.

Een link toevoegen of verbroken link melden? Mail het ons!